Kurumsal Bilgiler

Müşteri Odaklılık
Müşteri geri beslemelerini ve şikayetlerini güler yüzle almak ve iyileşme fırsatlarına dönüştürmek
Müşteri ilişkilerinde şirket ilkelerini korumak
Müşteri kazanma ve marka tutundurma faaliyetlerini geliştirmek

İnsan Odaklılık
Çalışanlarımızın katılımını sağlamak ve takım çalışmasını özendirmek
İç iletişimin etkinliğini arttırmak
İç eğitim sistemini kurmak ve birlikte öğrenme kültürü oluşturmak

Süreç ve Bilgi Odaklılık
Kısa orta ve uzun vadeli strateji ve iş planlarını oluşturmak
Hatasız süreç tasarımında yoğunlaşmak
Başaralı ve etkili uygulamaların şirket içinde yaygınlaşmasını sağlamak
Kaliteli girdi sağlamak üzere tedarikçilerimize yönelik faaliyetlerde bulunmak

Top